תנועת החרות, סניף כפר ענה - התכתבות

27.08.1953 - 13.01.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 66

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח