תנועת החרות, סניף כפר-סבא - התכתבות

15.03.1954 - 31.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 65

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני כספים, עריכת בחירות
פנימיות, פעילות הסברה.