תנועת החרות, סניף כפר ירוחם - התכתבות

01.07.1959 - 11.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 64

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח