תנועת החרות, סניף כפר-יונה - התכתבות

18.05.1955 - 01.09.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 63

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, דו"ח כספי.