תנועת החרות, סניף כפר-יבנה - התכתבות

05.03.1958 - 29.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 62

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
פרוטוקולים מאסיפת עם ומאסיפת חברים בכפר יבנה.

מילות מפתח