תנועת החרות, סניף כפר-חסידים - התכתבות

25.05.1954 - 15.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 61

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני כספים.
כולל מסמך בערבית.