תנועת החרות, סניף כפר-אתא - התכתבות

29.08.1954 - 11.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 59

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
כולל מסמך בערבית.

מילות מפתח