תנועת החרות, סניף כפר-אביאל - התכתבות

05.01.1955 - 17.09.1957

סימול התיק : ה 1 - 9/ 58

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח