תנועת החרות, סניף טירת-הכרמל - התכתבות

06.04.1954 - 24.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 49/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים.
פרוטוקולים מישיבות ועד הסניף.
כולל מסמך בערבית.