תנועת החרות, סניף טבריה - התכתבות

08.04.1974 - 29.08.1977

סימול התיק : ה 1 - 9/ 48/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
פרוטוקולים מישיבות מועצת הסניף.

מילות מפתח