תנועת החרות, סניף טבריה - התכתבות

01.12.1953 - 14.12.1965

סימול התיק : ה 1 - 9/ 48/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, הכנות
לקראת הבחירות לכנסת, פעילות הסברה.
פרוטוקולים מישיבות ועד הסניף.
כולל מסמכים בערבית.