תנועת החרות, סניף טבעון - התכתבות

08.12.1955 - 16.09.1957

סימול התיק : ה 1 - 9/ 47

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני כספים.