תנועת החרות, סניף חצור - התכתבות

01.07.1957 - 10.02.1960

סימול התיק : ה 1 - 9/ 46

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב, פעילות הסברה.