תנועת החרות, סניף חיפה - התכתבות

05.04.1954 - 12.02.1962

סימול התיק : ה 1 - 9/ 45/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, הכנות לועידה השלישית של תנועת
החרות, עניני כספים, פעילות הסברה, בחירות למועצת הסניף, הכנות
לקראת בחירות להסתדרות, לכנסת ולעירייה.
גליונות מולדת וחרות - עלון אינפורמטיבי לחברים.
כולל מסמך בערבית.