תנועת החרות, סניף חולון - התכתבות, דו"חות

20.02.1973 - 07.08.1977

סימול התיק : ה 1 - 9/ 44/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני הסברה ותעמולה.
דו"חות מישיבות מועצת הסניף. פרוטוקול ועדת הבחירות המקומית.