תנועת החרות, סניף חולון - התכתבות

03.11.1953 - 09.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 44/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני כספים, פעילות הסברה
ותעמולה, ההתרמה לקרן הבחירות.
כולל מסמך בערבית.