תנועת החרות, סניף חבצלת השרון - התכתבות

01.07.1959 - 13.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 42

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני הסברה.