תנועת החרות, סניף גבעת שמואל - התכתבות

09.03.1952 - 29.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 33

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב, כספים והסברה.