תנועת החרות, סניף גבעת נילי - התכתבות

02.02.1956 - 02.02.1956

סימול התיק : ה 1 - 9/ 31

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה.

מילות מפתח