תנועת החרות, סניף ברכיה - התכתבות

11.08.1957 - 05.08.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 28

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח