תנועת החרות, מגעים לאיחוד בין הציונים הכלליים ותנועת החרות - התכתבות, קטעי עתונים

18.12.1955 - 23.06.1957

סימול התיק : ה 1 - 8/ 37

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות וקטעי עתונים בנושא המו"מ בין הציונים הכלליים לבין
תנועת החרות לגבי אפשרות איחוד, עמדות חברי המפלגות בענין.
רשימת עסקני הציונים הכלליים התומכים ברעיון האיחוד.
כולל התכתבות בין מנחם בגין לבין פרץ ברנשטיין.
כולל קטעי עתונים באידיש, גרמנית וצרפתית.