תנועת החרות, עניני שיכון - משתכני תנועת החרות, חברות סחר וסלע

18.12.1950 - 20.12.1952

סימול התיק : ה 1 - 8/ 35

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא ארגון הקמת שיכונים לחברי האצ"ל ותנועת החרות.
רשימות שמיות.
פרוטוקול מפגישת חברי המעמד שנרשמו לשיכון הותיקים באבו כביר.

מילות מפתח