תנועת החרות, קרן לקידום הרפואה

07.04.1977 - 19.10.1978

סימול התיק : ה 1 - 8/ 32

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

תכנית מר"ב - תכנית עבודה, הנחות והשערות והצעות ראשונות לדיון,
המוגשת לקרן לקידום הרפואה בישראל.
התכתבות בנושא רכישת ציוד רפואי ותכנית להקמת מרכז ריפוי
בינלאומי.

מילות מפתח