תנועת החרות, הענקת תואר יקיר תנועת החרות

01.01.1978 - 18.06.1978

סימול התיק : ה 1 - 8/ 31

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הזמנות לישיבות ופרוטוקולים מישיבות הועדה המכינה ליקירי תנועת
החרות. רשימת אישים המועמדים לקבלת תואר יקיר תנועת החרות.
כללים להענקת תארי יקיר תנועת החרות.

מילות מפתח