תנועת החרות, הקונגרס היהודי העולמי - התכתבות

08.08.1977 - 22.12.1978

סימול התיק : ה 1 - 8/ 18/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הרכב ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי.
עניני ארגון. שאלת נציגות תנועת החרות בהנהלה. רשימת שמות נציגי
תנועת החרות למועצת הקונגרס היהודי.
הזמנות לישיבות.

מילות מפתח