תנועת החרות, הועד הארצי לשקל בישראל - התכתבות, רשימות, חוברות

12.02.1960 - 25.07.1960

סימול התיק : ה 1 - 8/ 6/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא עריכת מפעל השקל והוראות להפצתו. הכנות לקראת
הקונגרס הציוני הכ"ה. רשימות סניפים, כתובותיהם והשקלים שרכשו.
פנקס שקלים. חוברת על טקס ההשקלה של נשיא המדינה ורעייתו.