תנועת החרות, הועד הארצי לשקל בישראל - התכתבות, חוזרים, רשימות

08.06.1952 - 11.04.1956

סימול התיק : ה 1 - 8/ 6/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות, חוזרים ורשימות בנושא עריכת מפעל השקל.
הצעה תקציבית לועד הארצי לשקל. הרכב ועד השקל. שקילת השקל לקראת
הקונגרס הציוני הכ"ד. חובות סניפי התנועה לחשבון השקלים.
רשימת צירי תנועת החרות לקונגרס הציוני הכ"ד וכתובותיהם.
רשימת המועמדים של ברית חרות הצה"ר לקונגרס. חלוקת המנדטים
לקונגרס הציוני הכ"ד.