תנועת החרות, כנס דור ז'בוטינסקי - התכתבות, רשימות, פרסומים

21.05.1950 - 24.07.1950

סימול התיק : ה 1 - 8/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות, חוזרים, מודעות וקטעי עתונים בנושא תיאומים והכנות
לעריכת כנס דור ז'בוטינסקי לרגל מלאת עשור למותו.
רשימות שמיות של יוצאי בית"ר וחברי תנועת החרות.