תנועת החרות, המשלחת בארה"ב - התכתבות

05.04.1949 - 22.06.1949

סימול התיק : ה 1 - 8/ 4/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פעילות משלחת התנועה בארה"ב ובדרום אמריקה.
עניני ארגון ומינהלה. שאלת היחסים עם הצה"ר. איסוף תרומות.
המצב הכספי של התנועה. הכנות לקראת ביקור מנחם בגין בארה"ב
ובדרום אמריקה.
כולל מסמך באידיש.
בתיק גם: חוזר של 'קרן החרות' של משלחת תנועת החרות בדרום אמריקה
בנושא גיוס כספים למען פעילות התנועה בישראל ולמען פצועי ונכי
האצ"ל (ספרדית, ניר כרומו עם תצלומים).