תנועת החרות, המשלחת בארה"ב - התכתבות

10.01.1948 - 30.03.1949

סימול התיק : ה 1 - 8/ 4/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הצעות לפעילות משלחת התנועה בארה"ב. עניני
ארגון ומינהלה. מהות ותולדות ליגה אמריקאית למען ארץ ישראל חופשית.
תגובות סנטורים ואישים שונים על מצע תנועת החרות.
הכנות לקראת ביקורו של מנחם בגין בארה"ב. המו"מ עם חרות-הצה"ר.
שאלת היחסים עם בית"ר. הפעילות של התנועה בדרום אמריקה.
החלטות מישיבות המשלחת לגבי ארגון הפעילות בארה"ב.
התכתבות עם מערכות עתונים לגבי מאמרים שפרסמו.
כולל מסמכים באידיש.