תנועת החרות, המשלחת בארה"ב - ביקור מנחם בגין

12.11.1948 - 01.03.1949

סימול התיק : ה 1 - 8/ 4/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חומר רקע על מנחם בגין לקראת ביקורו בארה"ב.
הזמנות לארועים בהשתתפותו. הצהרת מנחם בגין עם הגעתו לניו יורק.
נאומו בקארנגי הול.
קטע עתון באידיש.