תנועת החרות, שבויי אצ"ל במלחמת העצמאות - התכתבות, רשימות

29.10.1948 - 02.03.1949

סימול התיק : ה 1 - 8/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

רשימות שבויי משמר הירדן וירושלים וכתובות משפחותיהם.
התכתבות עם משרד הקשר שע"י הצלב האדום בענין השבויים.
רשימת השבים מהשבי.