תנועת החרות, התכתבות של דרורי אברהם

23.07.1962 - 02.07.1964

סימול התיק : ה 1 - 7/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: בקשות שונות של חברי התנועה. טיפול בעניני
ארגון מפלגתיים. חומר מינהלי. עניני חינוך. בעיות בטחון בישוב
אמציה.

מילות מפתח