תנועת החרות, התכתבות של דרורי אברהם

10.01.1960 - 11.12.1961

סימול התיק : ה 1 - 7/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: טיפול בבקשות חברי התנועה. עניני ארגון
מפלגתיים.
כולל מסמך בערבית.

מילות מפתח