תנועת החרות, התכתבות עם עיריות ומועצות מקומיות

05.05.1963 - 03.03.1966

סימול התיק : ה 1 - 6/ 32

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

איסוף תרומות להשלמת בניית בית ז'בוטינסקי.
רשימת תרומות של ערים ומועצות מקומיות.
רשימת שמות ראשי הערים והמועצות המקומיות