תנועת החרות, התכתבות עם ועדת הערעורים ליד לשכת הגיוס

24.09.1948 - 02.01.1949

סימול התיק : ה 1 - 6/ 31

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

בקשות לשחרור אנשים משרות צבאי לשם ניהול עניני תנועת החרות
בירושלים ומדריכים עבור נוער תנועת החרות.
טיפול בבקשות אישיות לשחרור מהצבא.
רשימות שמיות.

מילות מפתח