תנועת החרות, התכתבות עם חברות ממשלתיות

03.02.1978 - 06.08.1978

סימול התיק : ה 1 - 6/ 29

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

עניני ארגון ומינהלה. טבלת מינויים במינהל הציבורי. רשימות
התפקידים בחברות הממשלתיות. דו"ח על החברות הממשלתיות ועל
ההשקעות הממשלתיות במניות.
רשימות פונים ומומלצים, השכלתם וכתובותיהם.
רשימת ראשוני אצ"ל וכתובותיהם.
טפסים למילוי פרטים אישיים.