תנועת החרות, התכתבות עם מוסדות שונים

11.10.1951 - 22.12.1955

סימול התיק : ה 1 - 6/ 27

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות עם מוסדות שונים בעניני ארגון ומינהלה. הכנות לקראת
הבחירות לכנסת השלישית. הזמנות לארועים.
כולל מסמך בצרפתית.