תנועת החרות, עתונות פנים - התכתבות

10.12.1954 - 20.10.1957

סימול התיק : ה 1 - 6/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הודעות לפרסום בעתונות בנושאי אקטואליה.
כולל מסמך בצרפתית.