תנועת החרות, לשכת העתונות הממשלתית - התכתבות

19.11.1958 - 18.12.1958

סימול התיק : ה 1 - 6/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

בקשות לשליחת חומר הסברה של תנועת החרות.

מילות מפתח