תנועת החרות, שרות השידור - התכתבות

05.05.1954 - 15.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 6/ 23

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

מתן זמן שידור לתעמולת בחירות. תמלילי שידורי בחירות.
הודעות לשידור.

מילות מפתח