תנועת החרות, הקונגרס היהודי העולמי - התכתבות

27.03.1957 - 17.11.1957

סימול התיק : ה 1 - 6/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פניות להעברת ההקצבה השנתית מאת תנועת החרות לקונגרס היהודי
העולמי.
הזמנות לארועים.

מילות מפתח