תנועת החרות, הכנסת - התכתבות

04.01.1954 - 26.05.1961

סימול התיק : ה 1 - 6/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. מועמדות לתפקיד נשיא המדינה.
דרישות לכינוס ועדות הכנסת בעקבות ארועים שונים. שאלת הנסיגה
מסיני. הכנות לקראת בחירות לכנסת. חומר תעמולה. הצעות חוק.
רשימת מאה ועשרים הנבחרים לכנסת השלישית.
רשימת שמות חברי הסיעה בכנסת. נציגות הסיעה בועדות הכנסת.