תנועת החרות, הועד הפועל הציוני - התכתבות

09.05.1956 - 17.05.1956

סימול התיק : ה 1 - 6/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דרישה מהסוכנות היהודית לבצע את החלטות ועדת הפנים בענין
הישוב ינון.