תנועת החרות, משרד העבודה - התכתבות

13.02.1955 - 18.11.1962

סימול התיק : ה 1 - 6/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הקצאת מגרשים למועדונים של תנועת החרות.
הוראות חוק עבודת הנוער.
ירחון העבודה והביטוח הלאומי.

מילות מפתח