תנועת החרות, משרד הסעד - התכתבות

15.04.1953 - 12.03.1962

סימול התיק : ה 1 - 6/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

טיפול בבקשות אישיות לסיוע.
חוברת - הכשרת נוער בשוויצריה. שאלת זכויות נכי אצ"ל ולח"י.