תנועת החרות, משרד המשפטים - התכתבות

23.01.1955 - 02.11.1956

סימול התיק : ה 1 - 6/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דרישה לפינוי דירה.