תנועת החרות, משרד המשטרה - התכתבות

05.08.1954 - 28.08.1959

סימול התיק : ה 1 - 6/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

טיפול בבקשות אישיות.