תנועת החרות, משרד המסחר והתעשיה - התכתבות

24.05.1954 - 28.04.1959

סימול התיק : ה 1 - 6/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

טיפול בבקשות אישיות. רשימת העובדים במצודת זאב.

מילות מפתח