תנועת החרות, משרד החקלאות - התכתבות

08.10.1954 - 02.02.1955

סימול התיק : ה 1 - 6/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

בקשת מילגה וסיוע במימון בית הספר בכפר הנוער ע"ש יוהנה
ז'בוטינסקי.